Stichting Participanten belangen QI


De Stichting Participantenbelangen QI (SPQI) is opgericht op 4 oktober 2011 en vertegenwoordigt inmiddels 622 participanten met 924 participaties als gedupeerden. 

De stichting heeft een bestuur van deelnemers met kennis van zaken op financieel en 
juridisch gebied en met veel ervaring in bestuurlijke zaken. De stichting is voortgekomen uit de in februari 2011 opgerichte belangengroep “Participantengroep minder rendement QI” die via een Google-forum communiceerde. Leden van de stichting moeten houders zijn van polissen van Quality Investments. Intermediairs die polissen van QI hebben verkocht, kunnen geen deelnemers worden. De voorwaarden voor deelname zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden.


Beperken schade
De Stichting Participantenbelangen QI heeft tot doel de schade van de beleggers  zo veel mogelijkte te beperken.

SPQI zal dat nastreven door:

  • het verzamelen en up-to-date houden van informatie over de verzekeringspolissen.
  • het verzamelen van informatie ten behoeve van juridische procedures voor het verhaal van schade in Nederland en de USA.
  • het vertegenwoordigen van de belangen van de participanten in contact met de inmiddels door de rechtbank benoemde permanente trustee Mrs. Menotte.
    Zij behandelt de belangen van alle entiteiten die in de USA door Mevr. Peck werden beheerd in het kader van QI.
  • het onderhouden van contacten met andere belangengroepen van participanten
  • het onderhouden van contacten met het Openbaar Ministerie en de autoriteit voor de financiële markten in Nederland (AFM) en België (FSMA).


Om doelstellingen te bereiken gebruikt de stichting gebruik externe adviseurs. In Nederland werkt SPQI sinds oktober 2011 met de advocaat Mr. Robert van Herwaarden en in Amerika sinds december 2012 met de advocaat Ryan O’Quinn. Van het Openbaar Ministerie hebben
de voorzitter van het bestuur van SPQI en onze advocaten sinds april 2012 de beschikking
 over het strafdossier. In april 2013 hebben wij hierop een aanvulling ontvangen. Voor de specifieke kennis betreffende life settlements hebben wij uitstekende support van de heer
Jesse Kaptein van Cobber Finance en van het gespecialiseerde bedrijf in Florida Litai Assets.

SPQI houdt de participanten regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen door middel
van informatiebulletins en publicaties op de website.             
Inmiddels zijn 72 bulletins verschenen.


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze  dan ook zonder voorafgaande toestemming van het Bestuur.

copyright@SPQI.nl


Copyright SPQI.nl © PVC2017