bulletins

Inmiddels zijn er door het bestuur van de stichting 72 bulletins verschenen sinds de arrestatie in 2011, de voortgang
van de vele rechtszaken welke in belang van de participanten wordt gevoerd in Nederland en in Amerika kunt u nalezen
in de door ons samengevatte bulletins.

De bulletins mogen onder geen enkele voorwaarden zonder toestemming aan derde verstrekt worden, de toegang tot deze
gesloten website is alleen voor participanten welke over een account beschikken. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017