bulletin 10

Frank Laan opgepakt                                                                                                                                                                                                                 
Dinsdagmorgen heeft de FIOD een inval gedaan bij Quality Investments en heeft de heer Frank Laan in verzekerde bewaring gesteld.                  
De commissie zou die middag een belangrijke bespreking met hem hebben. Op verschillende adressen zijn dossiers in beslag genomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat er in totaal vier aanhoudingen zijn verricht. Voor zover wij nu weten betreft het uitsluitend het kantoor in Nederland en niet onze trustee in Amerika. De administratie van QI in Amsterdam is gisteren in beslag genomen. Daarnaast meldt het persbericht dat ook in Spanje, Turkije, USA en Dubai beslag is gelegd op goederen en administratie. Wij wachten op meer informatie en zodra dat bekend wordt zullen wij u nader berichten.

Ook is ons nog niet duidelijk welke de gevolgen zullen zijn. Het zal zeker enige tijd duren voor er duidelijkheid is. Daarvoor vragen wij uw begrip. Er vanuit gaande dat onze trustee haar werk kan blijven doen zullen we gaan onderzoeken in hoeverre de premies normaal betaald kunnen worden en of zij voldoende gegevens heeft daarvoor.  Zij zal daarvoor gegevens van QI uit Amsterdam nodig hebben en in hoeverre die beschikbaar zijn zal ook uitgezocht moeten worden.

Er zullen zeker kranten zijn die dit als belangrijk en/of interessant nieuws zullen brengen.  Daarnaast zullen ook zeker allerhande verhalen de ronde gaan doen. Het heeft ons inziens geen zin daaraan mee te gana doen, ook niet op de site. Wij vragen u zich zoveel mogelijk te beperken  tot concrete en relevante informatie. Zoals u van ons gewend bent zullen wij u middels onze bulletins zakelijk en zo goed mogelijk informeren. Dus blijft u onze berichten goed volgen.


Rechtsbijstandverzekering
Wij hebben een oproep gedaan welke participanten een rechtsbijstandsverzekering hebben. Er hebben zich slechts 6 participanten gemeld. De inventarisatie is bedoeld voor eventuele toekomstige gezamenlijke acties. Meldt u aan wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft. Graag vermelden bij welke maatschappij met polisnummer.


Keuze advocaat                                                
Wij gaan vooralsnog niet in zee met advocaat Van Herwaarden. Dit was door een der participanten gesuggereerd. Wij overwegen namens u naast een advocaat in Amerika in Nederland afhankelijk van het onderwerp met meerdere advocaten samen te werken. In eerste instantie staat bij ons voorop onze investeringen zo veel mogelijk veilig te stellen.


Bijdragen beleggers
Tot op heden zijn er nog maar weinig bijdragen binnen gekomen. Dat belemmert de commissie in haar voornemens om acties te ondernemen. Wij doen een beroep op de participanten om hun bijdrage te storten op basis van de aangegeven formule.
We hebben in Bulletin 6 het volgende geschreven:

We vragen u daarom een bijdrage. Gezien het feit dat sommigen met kleinere bedragen participeren en anderen met veel grotere hebben we besloten de bijdrage vast te stellen naar rato van de verzekerde waarde (face value) die u uitgekeerd zult krijgen bij overlijden of uit de herverzekering.
De bijdrage hebben we vastgesteld op € 50,-- per  $ 100.000 face value.
Mocht u belegd hebben in een uitkering in Euro’s dan hanteren we een bijdrage van € 70 per € 100.000.
Het lijkt een groot bedrag maar met alle 700 beleggers tezamen hebben we ruim $ 350 miljoen aan uit te keren bedrag tegoed. Dat wij als Google-groep met 100 beleggers het initiatief nemen en vooralsnog samen de kosten moeten dragen lijkt onredelijk, maar we rekenen er op dat de groep nu snel zal groeien en u doet het uiteindelijk toch in uw eigen belang.

U dient zelf het te storten bedrag te berekenen. Het bankrekeningnummer dat we hiervoor gebruiken is op naam gesteld van onze voorzitter. Graag per participatie een storting onder vermelding van fonds en participatie nummer.


Rekening nummer         50.62.60.135
Naam begunstigde        E.J. Homan inzake QII                                                                                                                                                                               
IBAN nummer                NL33ABNA0506260135                                                                                                                                                                             BIC                                  ABNANL2A

Natuurlijk zullen we alle uitgaven keurig rapporteren.  
En als er straks nieuwe leden bijkomen dan zullen die ook gevraagd worden een gelijke bijdrage te leveren.

We hebben het zo eenvoudig mogelijk gehouden in de veronderstelling dat het een kortstondige zaak zal worden, maar mocht het uitlopen op een langdurige kwestie dan overwegen we een stichting op te richten.


Uitgangspunten commissie
De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017