bulletin 12

17 oktober, 19 uur, “Snowworld” Zoetermeer


Bijeenkomst
Maandag 17 oktober is er een bijeenkomst voor de participanten die meedoen in de Stichting Participantenbelangen QI. De zaal is open vanaf 18.00 uur. Er kan vrij worden geparkeerd.
De consequenties van de mededelingen van 13 oktober van Justitie zullen worden doorgenomen. Tevens zal een bestuur voor de stichting worden gekozen en diverse commissies. Uitgangspunten zijn, dat de bestuursleden onbezoldigd en participant zijn. Ex werknemers, Intermediairs en zakenpartners van QI kunnen geen bestuursfunctie vervullen. De huidige commissieleden Jos Besseling en Eelco Homan hebben zich verkiesbaar gesteld. Het bestuur zal bestaan uit 3 of 5 bestuursleden.

Toegang tot de bijeenkomst
Toegang reeds geregistreerde leden; svp uw legitimatie meenemen. Toegang geïnteresseerde participanten svp uw participatie(s) aantonen, 
registreren en u legitimeren.                                                                                                                                                                                                                                
Direct opgeven als deelnemer van de stichting                                                                                                                                                                                      
Via een korte email naar info@spqi kunt u zich bij ons aanmelden. U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegezonden.

 

Bijdrage leden
Gezien het feit dat sommigen met kleinere bedragen participeren en anderen met veel grotere bedragen hebben we besloten de bijdrage        
vast te stellen naar rato van de verzekerde waarde (face value) die u uitgekeerd zult krijgen bij overlijden of zou krijgen uit de herverzekering.
Dit geldt zowel voor CLSF fondsen als voor BGI fondsen. De (eerste) bijdrage hebben we vastgesteld op € 50,-- per $ 100.000 face value. 
Mocht u belegd hebben in een uitkering in Euro’s dan hanteren we een bijdrage van € 70 per € 100.000.


                                                                                                                                                                                                                                           
Betaling bijdrage

U dient zelf het te storten bedrag te berekenen. Het bankrekeningnummer dat we hiervoor gebruiken is inmiddels op naam gesteld van onze stichting. 

Graag per participatie een storting onder vermelding van fonds en participatie nummer en email adres.

Rekening nummer         50.62.60.135
Naam begunstigde        Stichting Participantenbelangen QI
IBAN nummer                 NL33ABNA0506260135
BIC                                   ABNANL2A

 


Google-forum
Het Google-forum zal blijven bestaan maar de mededelingen van de stichting worden voortaan rechtstreeks naar alle deelnemers gestuurd via 
de mail. Uw vragen en opmerkingen kunt u dus ook via de mail sturen. Het email adres is info@spqi.nl.
Onze website kunt u inzien via www.spqi.nl


Vacatures
We hebben vacatures voor zowel het bestuur als voor een paar commissieleden. Wij zoeken mensen die affiniteit hebben met:
      
       1.    Oplossingsgericht zoeken naar alternatieven om voor zover mogelijk onze participaties veilig te stellen

       2.    Juridisch; samen aansturen van advocaten (in Nederland en de USA).

       3.    Administratief en logistiek (bijhouden van een simpele boekhouding, deelnemers gegevens, emails beantwoorden, etc.  van en aan de ~~~~~~deelnemers.

       4.    Algemene advisering cq. projectmatig.


Oproep                                                                                                                                                                                                                                                  Hierbij roepen wij kandidaten op, die zich herkennen in de bovenstaande beschrijving. Stuur uw info aan info@spqi.nl.


Uitgangspunten commissie                                                                                                                                                                                                                            
De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017