bulletin 14

30 oktober 2011 


Brieven inzake premiebetaling
Het merendeel van de participanten van Quality Investments hebben vorige week een brief ontvangen ondertekend door mevrouw Gul Anik. Het betreft betaling van premies naar de bankrekening van mevrouw D. Peck. Zij is de trustee voor onze en uw investeringen. 

Een groot aantal beleggers heeft gesuggereerd een Belgische en/of Nederlandse bankrekening te openen en van daaruit betalingen te gaan doen. Het is ons niet gelukt een speciale bankrekening te openen in België omdat de tussenpersoon zich heeft teruggetrokken. Deze wil zijn bankrekening niet openstellen voor premiebetalingen (na overleg met zijn advocaat). Ook in Nederland lukt het ons niet zo snel een “derden rekening” te openen gezien de commotie rond QI. Dus deze weg is afgesloten. 

Daarom hebben Jos Besseling en Eelco Homan vrijdag 28 oktober een Skypegesprek gehad met Deborah Peck georganiseerd door Derreck van der Velde. Dit gesprek heeft niet alle vragen die we hebben, opgelost. Wel heeft Mevr. Peck duidelijk verklaard, dat: alle polissen in force zijn en dat de portefeuille zeer goed is. Mevr.Peck weet niet wie de begunstigden zijn van de polissen en ze heeft dringend geld voor premies nodig. Ze heeft  Gul Anik een brief laten versturen voor de totale premies van het 4e kwartaal op basis van een gemiddelde premie over de gehele portefeuille van 1.25 % van de verzekerde som (dus de verwachte uitkering). Mevr.Peck weet dus ook niet welke delen van de polissen onverkocht zijn. Door de premiebetaling blijven de polissen in force en ze heeft toegezegd de waarde van de onverkochte delen te zullen aanwenden om onze schade te beperken. 

Op ons verzoek heeft zij een verklaring opgesteld met betrekking tot de premies die ons nu gevraagd worden te betalen.                                             De tekst treft u hierbij aan: 

 

Wij hebben aan Mevr.Peck nog aanvullende vragen gesteld. Wij hopen daar snel antwoord op te ontvangen. Jos Besseling en Eelco Homan willen niet verantwoordelijk zijn voor het lapsen (ongeldig worden) van de polissen en hebben het voornemen hun eigen premies te betalen. Wij kopen hiermee tijd om zo mogelijk voor de toekomst alles goed te regelen. U dient zelf de afweging te maken of deze antwoorden voor u toereikend zijn om tot betaling van uw premie over te gaan. Wij mogen hierin geen advies geven. 

Indien u geen brief heeft ontvangen dan is het verstandig een mail te zenden naar qi.informatie@gmail.com . Dit is het voorlopige mail adres van het nieuwe administratiekantoor dat door Mevr.Peck is ingesteld. Indien u de betaalde herververzekerings-premie en de extra-jaarpremie al in een eerder stadium heeft overgemaakt moet het mogelijk zijn dit  te laten verrekenen met nieuwe kwartaalpremie. Echter moet dit wel schriftelijk gedaan worden. Het lijkt ons het verstandigst als u een mail stuurt naar qi.informatie@gmail.com met het verzoek daartoe. 


Aanmelding                                                                                                                                                                                                                                             
Tijdens de bijeenkomsten in Zoetermeer van 17 oktober en afgelopen zaterdag in Antwerpen hebben zich weer veel Participanten aangemeld. Daar zijn we heel gelukkig mee aangezien we graag een zo groot en sterk mogelijke groep willen zijn omdat we daarmee het meest kunnen bereiken. 

U kunt zich aanmelden middels een mail naar: info@spqi.nl. Dan ontvangt u een aanmeldingsformulier waarop ook staat vermeld hoe u uw bijdrage dient te voldoen. Dit is het laatste bulletin dat we op de Google-site publiceren. In de toekomst communiceren wij uitsluitend met de participanten die zich aangemeld hebben bij de Stichting (via hun eigen emailadres en hun bijdrage hebben voldaan). 


Overleg met Openbaar Ministerie
Wij hebben inmiddels een zeer goed gesprek gehad met de heren van het OM. Zij hebben ons, binnen hun mogelijkheden, alle medewerking toegezegd. Bovendien hebben wij afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling. Het OM wil hier zeer zorgvuldig mee omgaan aangezien het een publicitair belangrijke zaak is. 


Activiteiten bestuur en commissies                                                                                                                                                                                              
Afgelopen woensdagavond hebben we met een aantal kandidaten voor bestuur en commissies en overleg gevoerd. Wij waren blij, dat daarbij ook een groot aantal Belgische vertegenwoordigers aanwezig waren. Nog niet alle functies zijn vervuld, maar de Belgische vertegenwoordigers hebben toegezegd dat zij op korte termijn enkele kandidaten zullen aanbrengen. Op deze wijze kunnen wij de taken verdelen. 

Uit de mailwisselingen en de reacties op de site van SPQI en de Google-site heeft u kunnen ondervinden dat zo af en toe de emoties hoog kunnen oplopen. We hopen dat u begrip heeft voor de druk die is ontstaan. 

Zodra iedereen is ingewerkt kunnen de taken over meerdere personen worden verdeeld. We doen graag nog eens de oproep aan ieder om te melden of u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Zo ja bij welke maatschappij. Daarnaast of u lid bent van de VEB (Vereniging van Effectenbezitters). 

Voor beiden geldt: graag een mailtje naar info@spqi.nl 


Uitgangspunten commissie
De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017