bulletin 15

9 november 2011 


BGI 1
Velen zullen regelmatig getwijfeld hebben over de uitbetaling van BGI 1. De verzekerde van dit fonds is mei  j.l. overleden.
Dit is in augustus bekend geworden.  Alle 40 participanten hebben tweemaal een formulier moeten ondertekenen met hun gegevens etc. De afgelopen weken is regelmatig beloofd dat het geld binnen enkele dagen zou worden overgemaakt. Maar nu is het er dan toch. 
Er gingen nog wat kosten af en er is geen rente berekend over de afgelopen maanden maar een kniesoor die daar moeilijk over doet.                                                                                              
Blijft staan dat de overige BGI fondsen al maanden geen rente ontvangen hebben. Een trieste zaak, zeker als je er voor je maandelijkse pensioen van afhankelijk bent. Daar is echter op dit moment nog geen oplossing voor. Want u weet dat alles in het werk wordt gesteld om de polissen ´in voege´ (in force) te houden. En verder in het bulletin wordt op de vervolgstappen ingegaan. 


Brief van Mw. Peck inzake premiebetalingen 
De Quality Investments portefeuille omvat in totaal ongeveer een bedrag van ca $ 340 miljoen. Dat zouden wij moeten ontvangen als alle polissen tot uitkering komen. Daarbinnen is een bedrag aan niet verkochte participaties. Wij schatten die voorlopig tussen $ 20 en 30 miljoen. En er zijn enkele trusts waarvan nog helemaal niets is verkocht ter waarde van nog eens ca $ 20 miljoen. In onderstaande brief van Mw. Peck geeft zij aan dat deze gelden gebruikt kunnen worden om (als ze tot uitkering komen) premies te betalen of om te gebruiken om de schade te verzachten. Dit betekent echter wel dat nu de premies daarvoor betaald moeten worden om ze niet te laten verlopen. In de oproep aan u tot een voorschotbetaling  is hiermee rekening gehouden volgens Peck. 

Vooralsnog werkt het bestuur er persoonlijk aan mee om op deze manier een zo groot mogelijke waarde in stand te houden. De stichting mag geen advies geven. U dient uw eigen mening te vormen. 


November 3, 2011 

……… 

All investor premiums will go to pay for all of the policies.  

As each individual policy matures, the proceeds will go to all of the investors, instead of that particular closed fund.  

The benefit is obvious in that the investors should begin to see a return: there is less risk in waiting on one policy in a pool to mature then it is to wait on a single policy to mature. 

Additionally, there is approximately $50,000,000 in open participations.  

Investors premiums will also go to pay these open participations.  When these policies mature, the money will be used to offset premium payments or to be shared by all to mitigate damages.  The goal will be to try to make the investors whole based upon additional premiums being paid or interest payments not being received. 

…….. 

Please know that my personal and professional goal is to do all that is within my power to keep all of the policies in force. I agree with you that this is an awful position for the investors to be in…and frankly, it is an awful position that I have been left to deal with. 

I am determined though to succeed, and have a strong group of positive investors who are helping, as well as an outstanding group in SBQI to rely on.  

It is my belief that we can succeed.  

Please feel free to contact me if you have a need, 

Best, 

Deborah 


In januari moeten weer premies voor het eerste kwartaal 2012 betaald worden. Mw. Peck schrijft dat zij actief op zoek is naar 
financiering voor die premies. We hopen dat haar dit gaat lukken om te voorkomen dat wij nogmaals geconfronteerd worden met een
verzoek voorschotbetalingen te doen. 

Daarna:
De dekking van de ‘herverzekering’ van PCI is weggevallen en er is geen andere herverzekeraar te vinden. Dit betekent dat wij moeten zoeken naar andere oplossingen. Op dit moment hebben we een viertal oplossingsrichtingen in beeld. Een daarvan is voorgesteld door de Trustee, een tweede door het nieuwe administratiekantoor, de derde door ons zelf en de vierde door een van onze participanten.  

Het is een ingewikkelde materie dus daar zal zorgvuldig naar gekeken moeten worden en er zal ook hulp van experts bij nodig zijn.                           
De komende weken gaan we mogelijke oplossingen bespreken en we hebben in overleg met Mw. Peck gepland eind november naar haar kantoor in Miami te gaan.                                                                                                                                                                                                                          
Om de haalbaarheid van elke oplossing te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat van alle verzekerden opnieuw de levensverwachting wordt bepaald. Daarvoor zijn gespecialiseerde bureaus beschikbaar. Wij zijn in gesprek om op korte termijn opdracht hiervoor te verstrekken.  


Samenstelling Bestuur en Commissies
Inmiddels zijn de functies in het bestuur en de commissies vrijwel volledig ingevuld. We wachten nog op een Belgische medebestuurder. 

Bestuur:  Eelco Homan, Erik van de Graaf, Annemie Cardoen, Jos Besseling en 1 vacature voor België. 

Commissies: 

 Deelnemersadministratie: Peter van Cuylenborg, Frank Gevaerts van Geervliet,  

 Juridische zaken: Erik van de Graaf, Gerard van der Gijp 

 Financiele zaken: Geert Schuddeboom 

 Oplossingen: Eelco Homan, Erik Duinslaeger, Marcel Timmermans, Jean-François Lycops. 

 Communicatie: Jos Besseling, Guido Leenders, Annemie Cardoen Advocaat 
Wij hebben Mr. Jaromir Bugter van BINGH ADVOCATEN uit Amsterdam aangezocht om onze belangen te behartigen ten aanzien van de schadebeperking. Dit betekent dat hij ook recht heeft op inzage in de stukken van het strafdossier van de hoofdverdachten. Inmiddels heeft hij het dossier bestudeerd en is hij inhoudelijk bezig met de stukken voor een civiele procedure waarin de schadeclaim bij gedaagde partijen worden neergelegd. Dit zal een langdurig proces worden aangezien het OM (Openbaar Ministerie) komend voorjaar het strafproces wil gaan starten. We rekenen niet in maanden maar in jaren. 

Binnenkort ontvangt elk lid een ‘Deelnemersovereenkomst’ waarin opdracht gegeven wordt aan de stichting om te overleggen, te regelen, afspraken te maken en procedures te starten. 


Verwarring stichtingen
Brieven die u ontvangt van de stichting QI-Verlies zijn niet van onze stichting. Onze stichting behartigt uw zaken in een bredere zin dan
QI-Verlies.  

Onze doelstellingen zijn: 

      • Het zo goed mogelijk veilig stellen van de ingelegde sommen; 

      • Het in stand houden van de onderliggende polissen; 

      • Het uitwerken van oplossingen; 

      • Het aanklagen van diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn; 

      • Het zoveel mogelijk verhalen van de schade die de participanten hierdoor gaan lijden. 

Hiervoor werken wij met externe advocaten. Daarnaast zijn wij uitstekend gedocumenteerd.  Deelnemen in 2 stichtingen heeft geen zin. U kunt uw schade maar één maal verhalen. 


Uitgangspunten commissie
De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017