bulletin 24

12 mei 2012


Bijeenkomst in Landgraaf voor alle participanten van QI (ook indien geen deelnemer van SPQI) 
Op maandagavond 21 mei organiseren wij een informatiebijeenkomst in SnowWorld te Landgraaf. De aanvang is 19.00 uur. De ontvangst is 
vanaf 18.30 uur. Voor dekking van de kosten vragen wij u een entreegeld van € 15 per persoon. U kunt er desgewenst vooraf snel een hapje 
eten in de gezellige sfeer van SnowWorld. Adres: Witte Wereld 1, te Landgraaf. 

Deze avond zal vrijwel geheel in het teken staan van collectivisering van de premieverplichtingen en de uitkeringen van de verschillende 
polissen door middel van de Maatschap QI Collectief. Gezien het grote belang van collectiviseren verzoeken wij een ieder om deze bijeenkomst 
bij te wonen (dus ook participanten die geen deelnemer zijn van SPQI). Legitimatie en het toegangsbewijs zijn verplicht. Bij dit bulletin treft u een 
persoonlijk toegangsbewijs aan. Wij rekenen op een grote opkomst. Voor een zitplaats dient u tijdig aanwezig te zijn.  In principe wordt het zelfde 
verhaal verteld als op de bijeenkomst in Zoetermeer.  

De bijeenkomst is in feite bedoeld voor die participanten die 23 april niet in de gelegenheid waren naar Zoetermeer te komen of 28 maart naar 
Beveren-Waas. 


Wie kan deelnemen in de maatschap?
Iedere participant kan deelnemen in de maatschap. Ook als hij geen deelnemer is in één van de stichtingen. Ook als hij geen premies heeft 
betaald sinds 1 oktober 2011. 

A G E N D A 
                    
1.    Opening      
                    2.    Inleiding over de Maatschap QI Collectief 
                    3.    Korte toelichting op de huidige waarde van onze polissen (berekend via 3 methoden. Waardering volgens: 
                           de Amerikaanse sterftetafels en statistiek
                           Model TOHP van SPQI op basis van nieuwe LE’s, premies en Illustrations
                           Het MAPS model (industriestandaard voor Life Settlements) 

                     4.    Voordelen van collectivisering in de Maatschap QI Collectief 
                     5.    Vormen van 2 pools in de maatschap en bepaling inbreng
                          . Pool voor CLSF, LSF, LIP en CLC 
                          . Pool voor BGI 
                          . Bepaling moment van deelname 
                      6.    Rangorde van uitbetalingen van de maatschap 
                      7.    Ruimte voor andere oplossingen 
                      8.    Gelegenheid tot het stellen van vragen 
                      9.    Pauze 
                    10. Beantwoording van de vragen 
                    11. Afsluiting uiterlijk 22.00 uur. 


Onjuiste berichtgeving op www.adminqi.nl (wederom!) 
De Maatschap QI Collectief probeert nadere afspraken te maken met de trustee over controle op de geldstromen en de polissen. De trustee heeft 
laten weten op vrijdag 11 mei over dit onderwerp nadere informatie te verstrekken. 

De maatschap QI Collectief heeft woensdag 9 mei een 2e premiebetaling gedaan van ruim $ 429.000 op de premierekening van Mevr.Peck. 
Zodra deze gelden aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen zijn overgemaakt ter betaling van openstaande premies krijgt MQIC hiervan 
alvast bevestiging, net zoals voor de 1e premiebetaling.

Participanten mogen van MQIC verwachten, dat inspanningen worden verricht om te zorgen dat betalingen nog zin hebben en juist worden 
aangewend. 

AdminQI poogt met haar Updates klaarblijkelijk zowel de maatschap QI Collectief als andere participanten onder druk te zetten door alsmaar aan 
te melden dat polissen dreigen te lapsen. Het kennelijke doel van AdminQI is de grote toestroom van participanten naar de Maatschap QI 
Collectief tegen te gaan en nadere controle op geldstromen en polissen te voorkomen. 

 

PCI Claim
Deelnemers van SPQI kunnen hierover volgende week een mailing verwachten voor de registratie van de claim. 


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.  De modellen die door de 
commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input 
bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke 
aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden 
gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van 
analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote 
mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. 

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de 
grootte afhankelijkheid van informatie van derden. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te 
krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017