bulletin 57

16 augustus 2014Inhoud van dit bulletin:

  • Voorkom dat uw kans op verhaal op uw intermediair verjaart!
  • Faillissementen (Peck en de polissen) in elkaar geschoven
  • Compromis in de maak over door MQIC betaalde premies
  • Brieven uit Florida over ingediende moties
  • Voorgang proces tegen de QI-verdachten
  • Correspondentie met SPQI


Voorkom dat uw kans op verhaal op uw intermediair verjaart!
De Belgische versie van de stuitingsbrief staat reeds enige tijd als download op onze website. Het is verstandig deze snel te versturen. Doe dat voor de zekerheid ook, als u reeds de Nederlandse versie aan uw Belgische intermediair had verzonden.


Faillissementen (Peck en de polissen) in elkaar geschoven
Op 6 augustus heeft de rechtbank in Florida de motie goedgekeurd, die de faillissementen van de polissen en het faillissement van Mevr. Peck en Deborah Peck, Esq. PA (haar advocatenkantoor) samenvoegt. De substansive consolidation omvat nu dus ook alle rekeningen van Mevr. Peck persoonlijk en van haar advocatenkantoor. Het zal daardoor makkelijker zijn om via juridische acties nog gelden of activa terug te vorderen. Het betekent tevens, dat vanaf heden niet 2 curatoren kosten maken.


Compromis in de maak over door MQIC betaalde premies
Het ziet er naar uit dat MQIC op korte termijn tot een compromis gaat komen met de trustee Mevr. Menotte over de door MQIC betaalde premies na 22 augustus 2012. Wat het complex maakt, is dat er premies zijn betaald op polissen toen deze nog niet in het faillissement bertokken waren of onder de “substansive consolidation” (financiële samenvoeging) vielen. Het compromis zal tevens inhouden, dat de curator Mevr. Menotte de rechtsgeldigheid van de door MQIC ingediende Proof of Claim voor haar deelnemers niet zal aanvechten. Dit staat los van de beoordeling of de inhoud van de claim wordt geaccepteerd. Op dinsdagavond 9 september houdt MQIC weer in bijeenkomst in Kruibeke. Tijdens deze meeting kan er worden gestemd over het compromis dat dan voor ligt.


Brieven uit Florida over ingediende moties
De vele brieven of emails die wie uit de USA ontvangen hebben, betreffende voornamelijk de moties die over de voorgaande 2 onderwerpen zijn ingediend. Tevens zijn moties ingediend voor de betaling van de curator van het faillissement van Mevr. Peck, alsmede haar advocaat en kosten van een bemiddelaar. 


Voortgang proces tegen de QI-verdachten
De getuigenverhoren van participanten zijn bijna afgerond. De volgende getuigen zullen personeelsleden en direct bij QI betrokkenen zijn. Dan komen ook buitenlandse getuigen nog aan bod. Vervolgens zullen de advocaten van de verdachten alles uit de kast te trekken om de zaak zo veel mogelijk te vertragen door nog onderzoeksverzoeken in te dienen. Wij schatten in, dat het feitelijk proces dan in het voorjaar van 2016 kan beginnen. Wat doen Dennis Moens en Frank Laan ondertussen? Leven zij als God in Frankrijk? Nee; Dennis op Malta en Frank in Spanje. De opgelegde beperkingen zijn inmiddels sterk verzacht zonder dat de gedupeerden hierover zijn geïnformeerd. Dennis Moens hoeft zich helemaal niet meer te melden. Frank Laan dient zich één maal per 3 maanden op het politiebureau te melden. De heren zijn niet meer woonachtig in Nederland. Zij hebben toestemming gekregen zich in het buitenland te vestigen! Ze hebben zich uitgeschreven in Nederland. Over het doen en laten van verdachte Koen Blom is niets bekend.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

Emails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017