bulletin 63

19 november 2015.


Inhoud van dit bulletin:

  • Update over de Class Action TD Bank
  • Aanmelden voor deelname aan de schikking TD Bank!!!!
  • Claim indienen bij het New Jersey Lawyers’ Fund for Client Protection
  • Update procedures door de bankruptcy
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Update over de Class Action TD Bank
Op 5 november heeft de rechtbank in Florida de schikking met de TD Bank definitief goedgekeurd. De verwachting is, dat de betaling van de claims van participanten begin volgende jaar zal plaatsvinden. SPQI gaat er vanuit, dat het wellicht wat langer zal duren. Het bedrag dat wordt uitbetaald zal naar verwachting aan de onderkant van de aangegeven bandbreedte liggen (circa 6 % van de netto investering).


Aanmelden voor deelname aan de schikking TD Bank!!!!
Indien u zich nog niet heeft gemeld, bent u misschien nog niet te laat. Alsnog melden is aan te bevelen. Zie voor nadere informatie bulletin 62. 

Voor MQIC-deelnemers verzorgt MQIC uw melding.


Claim indienen bij het New Jersey Lawyers’ Fund for Client Protection
Op het besloten deel van onze website kunt u een aantal downloads vinden. Dat zijn:

  • het blanco claimformulier
  • de toelichting op de invulling (pdf en in Word ivm kopieren & plakken van tekst)
  • een voorbeeld van een ingevuld claimformulier verstrekt door MQIC

Het bestuur van SPQI is MQIC erkentelijk voor het beschikbaar stellen van de door haar opgestelde tekst voor een aantal vragen. 


Uw claim dient uiterlijk 4 december in de USA te zijn!!!

Voor MQIC-deelnemers verzorgt MQIC uw melding.


Update procedures door de bankruptcy
Mevr. Menotte heeft een schikking getroffen met de vader van Mevr. Peck betreffende een huis en enkele entiteiten. George Peck betaalt $1.319.348 aan het faillissement. De kosten van de procedures en schikking zullen echter substantieel zijn gezien de vele moties die wij voorbij hebben zien komen in deze zaak. Dit betreft één van de zaken die niet in de samenvatting van bulletin 62 voorkwam. De rekening van Berger Singerman, het advocatenkantoor van Mevr. Menotte, bedraagt over de 1e 10 maanden van 2015 $ 715.462, maar heeft betrekking op alle zaken waar ze mee bezig zijn.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

E-mails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017