bulletin 65

1 april 2016


Inhoud van dit bulletin:

  • Update over de Class Action TD Bank
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Update over de Class Action TD Bank
SPQI heeft contact gehad over de voortgang van de uitbetaling. Ons is verteld, dat participanten in de komende 2 weken bericht zullen ontvangen van de administrator over de te verwachten uitkering. Hopelijk geeft dat bericht een bedrag per polis, waarin men heeft geïnvesteerd. Indien men het niet eens is met het bericht, kan men vervolgens hier op te reageren. Indien het aantal reacties beperkt blijft, zal men kort daarna een cheque sturen. Zodra SPQI voldoende inzicht heeft in de berekeningen, zullen we hierover in een volgend bulletin berichten.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

E-mails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017