bulletin 67

12 juni 2016


Inhoud van dit bulletin:

  • Update over de Class Action TD Bank
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Update over de Class Action TD Bank
SPQI heeft onlangs contact gehad met de advocaten in Amerika over de uitbetaling van de schikking. De administrator is voornemens om over 45 dagen gelijktijdig aan alle betrokkenen per post een cheque te sturen. De uitbetaling zal gebeuren in Euro vanuit een Europese bankrekening. 


Indien de cheque om een of andere reden niet terecht komt of naar het verkeerde adres wordt verstuurd, heeft de administrator de plicht om alle inspanningen te doen om te zorgen dat de uitkering toch kan plaatsvinden.

De inspanningen van SPQI en MQIC om een overschrijving naar uw bankrekening te regelen, zijn helaas nutteloos gebleken. Om de cheques te innen, dient u rekening te houden met maximaal 2 weken. Als het goed is, heeft u dus uiterlijk half augustus uw geld. Toch wat anders, dan de 1e verwachting die werd uitgesproken van eind 2015!!


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

E-mails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017