bulletin 69

25 juli 2016


Inhoud van dit bulletin:
• Opnieuw vertraging in de uitbetaling van de TD-Bank
• Uitstel betaling 3e bijdrage en kosten AFM-Claim
• Correspondentie met SPQI
• Uitgangspunten bestuur


Opnieuw vertraging in de uitbetaling van de TD-Bank
SPQI heeft in Amerika navraag gedaan naar de timing van de toezending van de cheques. Wij kregen als antwoord, dat de cheques binnen de komende 30 dagen worden toegezonden. De reden van de nieuwe vertraging is gelegen in de verplichte controle door het “Office of Foreign Asset Control” (OFAC). Dit bureau van het Amerikaanse Ministerie van Financiën controleert of betalingen vanuit de USA naar het buitenland niet naar landen of regiems gaan die onder sancties vallen, of naar witwassers of terroristische organisaties. Uit deze controle kwamen een aantal voorlopige “hits” naar voren. Het is aan de bank om hierop een follow-up te doen, die waarschijnlijk deze “hits” doet oplossen. SPQI ziet geen reden, waarom alle betalingen hierop moeten wachten en heeft dit via de betrokken advocaten laten weten. Inmiddels hebben deze toegezegd de Administrator te vragen de zaak nu zo spoedig mogelijk af te handelen.


Uitstel betaling 3e bijdrage en kosten AFM-Claim
Veel participanten hebben aangegeven te wachten met het indienen van hun aanmeldingsformulier van de AFM-Claim tot het geld van de TD-Bank binnen is.

Om geen vertraging te veroorzaken voor de procedure tegen de AFM heeft het bestuur van SPQI besloten uitstel te verlenen van de betaling van zowel de 3e bijdrage als voor de kosten van de AFM-procedure tot 10 dagen na ontvangst van de cheque van de TD-Bank. Inmiddels is van 15 % van de desbetreffende netto investeringen van SPQI-deelnemers een aanmelding ontvangen. Wij gaan er van uit, dat dit zeker tot 50 % zal oplopen. 


Het aanmeldingsformulier (incl. bijlagen) dient wél vóór 29 juli binnen te zijn bij SPQI (desnoods 9 augustus).


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

E-mails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017