bulletin 70

20 augustus 2016


Inhoud van dit bulletin:
• Cheques van de TD-Bank
• Deelname aan de AFM-Claim
• Betaling 3e bijdrage en kosten AFM-Claim
• Correspondentie met SPQI
• Uitgangspunten bestuur


Cheques van de TD-Bank
Op 9 augustus zijn de cheques met de uitkering in de TD-bank regeling verstuurd. U zou dus nu een cheque hebben ontvangen.

Indien U geen cheque heeft ontvangen, dient u dit dringend te melden aan de TD-bank administrator of als u lid bent van MQIC aan MQIC.

Via e-mail: info@TDBankSettlement.com 

of per post aan:


TD BANK SETTLEMENT 
CLAIMS ADMINISTRATOR 
c/o A.B. DATA, LTD. 
PO BOX 170500 
MILWAUKEE, WI 53217
USA


Uitsluitend de geadresseerde van de cheque kan deze innen.
De TD-Bank-administrator heeft rekening gehouden met het verzoek van MQIC en SPQI om de uitbetaling te organiseren via een Europese bank, zodat de inningskosten beperkt zullen zijn.

U kunt de cheques het beste zo spoedig mogelijk bij uw eigen bankier aanbieden (dit hoeft niet te gebeuren bij Citibank). Dit moet binnen 120 dagen, anders vervalt de cheque.).

Cheques op naam van een overledene kunnen door de wettelijke erfgenamen worden geïnd met een Verklaring van Erfrecht.


Deelname aan de AFM-Claim
Een voorlopige schatting is, dat er voor circa $ 15,6 mio aan netto investeringen is aangemeld door SPQI-deelnemers, die geen lid zijn van MQIC. Dat is 25,7 % van het totaal. De voorcalculatie van de kostenbijdrage in bulletin 68 was gebaseerd op een deelname van 50 %. De nieuwe voorcalculatie van de kosten zal circa 10 % hoger uitvallen. Ofwel € 330 per $ 100.000 in plaats van € 301. De definitieve vaststelling volgt na controle in de loop van september. Participanten zullen een bevestiging ontvangen van het definitieve claimbedrag en het aanvullend bedrag aan te betalen kosten. 


Betaling 3e bijdrage en kosten AFM-Claim
SPQI gaat er vanuit dat binnenkort iedereen zijn cheque heeft verzilverd. Wij verzoeken u om de openstaande bijdragen en kosten AFM zo spoedig mogelijk te voldoen.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

E-mails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017