bulletin 71

Next

10 oktober 2016

Inhoud van dit bulletin:

  • Rechtszaak tegen Laan & Moens
  • Deelname aan de AFM-Claim
  • Procedure tegen de AFM & de Staat
  • Betaling bijdragen aan SPQI
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Rechtszaak tegen Laan & Moens
Uit navraag bij het Openbaar Ministerie is ons gebleken, dat het OM graag nu de rechtszaak wil beginnen. De laatste getuige wordt één dezer dagen gehoord. Echter, er is geen rechtszaal beschikbaar. Voor geheel 2017 niet! SPQI vindt dit onacceptabel en zal onderzoeken wat we hier aan kunnen doen.


Deelname aan de AFM-Claim
SPQI-deelnemers die geen lid zijn van MQIC hebben in totaal voor $ 18,5 mio aan claims ingediend. De totale claim tezamen met MQIC bedraagt nu $ 154,6 mio. De voor gecalculeerde kosten van de procedure voor de SPQI-deelnemers (die geen MQIC-lid zijn) bedragen in 0,0326 % in euro’s van hun claim in dollars. SPQI zal namens deze deelnemers 11,97 % betalen van de totale kosten van de procedure.


Procedure tegen de AFM & de Staat
Het is nog niet bekend wanneer er een eerste zitting zal plaatsvinden. De AFM en Staat moeten in beginsel in februari hun conclusie van antwoord indienen. Het is vervolgens de vraag of de rechtbank bepaalt, dat er direct een comparitie (zitting waarbij partijen aanwezig zijn) komt of dat er eerst nog een tweede schriftelijke ronde volgt. Mocht er na de conclusie van antwoord een comparitie volgen dan zal dat niet eerder zijn dan maart/april. Uiteraard zal binnenkort (na het verstrijken van de termijn van twee weken die we de AFM/Staat hebben gegeven) worden over gegaan tot het indienen van de incidentele conclusie tot tussenkomst namens de deelnemende SPQI-Participanten. Daar komt echter in principe geen afzonderlijke zitting voor. Dit gebeurt op een zogeheten rolzitting (zuiver administratief) waarbij partijen niet aanwezig zijn. De AFM en de Staat zullen hierop mogen reageren bij incidentele conclusie in tussenkomst en vervolgens zal de rechtbank bij vonnis in incident beslissen of de tussenkomst door SPQI, althans de SPQI-Participanten, wordt toegelaten (en daar gaan we vanuit). Vervolgens zijn deze SPQI-Participanten procespartijen in de lopende procedure aangespannen door MQIC.


Betaling bijdragen aan SPQI
Inmiddels hebben nagenoeg alle participanten hun cheque van de TD-Bank ontvangen. Het merendeel van de deelnemers heeft de bijdragen aan SPQI betaald.  SPQI gaat er van uit, dat participanten, die nog niet alle bijdragen hebben betaald, dat nu per ommegaand zullen doen. Van deelnemers die niet betalen, zal de deelname aan onze stichting worden beëindigd. Men ontvangt dan geen informatie meer, heeft geen toegang tot het besloten gedeelte van de website en men zal worden uitgesloten van de juridische acties van SPQI om schade te verhalen. Eerder verstrekte procesvolmachten aan SPQI zullen vervallen.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemers nummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

E-mails aan SPQI dienen via de website te worden verstuurd. U hoeft daarvoor niet in te loggen; u kunt met deze link http://www.spqi.nl/contact/  naar de website gaan om te mailen. Wij verzoeken u geen e-mails aan het persoonlijke emailadres van Eelco Homan te sturen. Dat geeft met name problemen als hij in het buitenland is. 

Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017