bulletin 74

26 april 2017


Inhoud van dit bulletin:

  • Motie van de curator betreffende onder andere dubbele claims
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Motie van de curator betreffende onder andere dubbele claims                                                                                                  Een ieder, die op de mailinglist staat, zal de desbetreffende motie inmiddels hebben ontvangen.

Participanten hebben een claim ingediend in het faillissement van de polissen (CLSF III/IV) en in het faillissement van de voormalige trustee Deborah Peck.
Door de samenvoeging van deze faillissementen zijn ook de ingediende claims samengevoegd met als gevolg dat er zeer veel dubbele claims zijn.

De desbetreffende motie heeft als doel en gevolg, dat van de dubbele claims de claim ingediend in het faillissement van Peck vervalt.

Indien u dezelfde claim of wellicht een hogere claim heeft ingediend in het faillssement van CLSF III/IV, hoeft u niets te doen. Is deze claim echter lager, dan dient u conform de in de motie aangegeven procedure protest aan te tekenen. U kunt verzoeken uw claim op de lijst van de motie te reduceren tot het verschil (er van uitgaande dat u terecht een hoger bedrag heeft geclaimd in CLSF III/IV).

Onder de afgewezen claims staat tevens de claim die SPQI heeft ingediend voor de via SPQI betaalde premies aan Peck. Dit omdat een aantal Belgische banken die betalingen niet wilde uitvoeren. SPQI heeft in het verleden de betaalde premies voor MQIC-leden doorgegeven aan MQIC. MQIC heeft deze via SPQI betaalde premies in haar claims verwerkt.

Indien u via SPQI premies aan Peck heeft betaald en geen lid bent van MQIC, gaat SPQI er van uit, dat u deze betaalde premies wel heeft opgenomen in uw claim in het faillissement van CLSF III/IV. Zo nit; dan kunt u dit per ommegaande melden aan SPQI. Wij zullen dan voor deze betaalde premies bezwaar maken tegen het vervallen van onze claim. U dient dit wel aan SPQI aan te tonen, door een kopie van uw gespecificeerde claim in CLSF III/IV aan ons toe toesturen. Indien u in 2017 niet (meer) als deelnemer van SPQI wordt beschouwd, zullen er administratiekosten (€ 50) verschuldigd zijn.

Zie uw eventuele bezwaren wel in het licht van een eventueel te verwachten opbrengst van het faillissement. Op basis van de rapportage van begin 2017 zou dat circa 5 % van de netto investering zijn! Hoe dit zich uiteindelijk ontwikkelt, blijft speculatie.

Correspondentie per email aan: dubbel@spqi.nl

Betaling en correspondentie met SPQI                                                                                                                    
Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017