bulletin 75


5 juli 2017


Inhoud van dit bulletin:

  • Motie van de curator betreffende onder andere dubbele claims
  • AFM-procedure
  • Voorbereiding Regie zitting 3 juli in het strafproces tegen Moens, Laan en Blom
  • Uitspraak Regiezitting 3 juli
  • Begin van de strafzaak
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur

Motie van de curator betreffende onder andere dubbele claims                                                                                         Participanten hebben een claim ingediend in het faillissement van de polissen (CLSF III/IV) en in het faillissement van de voormalige trustee Deborah Peck.

Door de samenvoeging van deze faillissementen zijn ook de ingediende claims samengevoegd met als gevolg dat er zeer veel dubbele claims zijn.

Bij SPQI heeft niemand bezwaar gemaakt tegen het vervallen van de claim die SPQI had ingediend betreffende door Belgen betaalde premies aan Peck via de bankrekening van SPQI.

De motie is inmiddels aangenomen. De motie kan worden gezien als voorbereiding van de curator om het faillissement af te kunnen wikkelen. Wellicht dat de afwikkeling eind 2018 kan plaatsvinden.


AFM-procedure
In het najaar vindt er een comparitie zitting plaats over de procedure die MQIC heeft aangespannen tegen de AFM en de Staat. Ongetwijfeld zal de verdere behandeling daarna in 2018 plaatsvinden. De nieuwe dagvaarding van SPQI tegen de AFM en de Staat zal om strategische redenen na de comparitie-zitting in het najaar plaatsvinden.


Voorbereiding Regie zitting 3 juli in het strafproces tegen Moens, Laan en Blom
SPQI en MQIC hebben gezamenlijk hun zienswijze ingediend met het doel om de schade van hun deelnemers te verhalen als onderdeel van het strafproces. Deze gezamenlijke stap vergroot de kans dat de rechter ons verzoek ontvankelijk kan verklaren. Uitgangspunt is om simpele claims in te dienen. Als claim hebben we gekozen voor de inleg inclusief premies die zijn betaald voor 1 oktober 2011. De schatting is dat er aanmerkelijk minder in beslag is genomen. Van de bankrekeningen buiten Europa zijn ondanks rechtshulpverzoeken geen saldi bekend. Daarnaast kan worden verwacht, dat gelden tijdig naar andere oorden zijn overgebracht zoals de Seychellen.


Uitspraak Regiezitting 3 juli
Sinds 2012 is het standpunt van het OM, dat de schade van de slachtoffers te ingewikkeld is om in het strafproces te worden geregeld. Vanzelfsprekend hadden de advocaten van de verdachten dezelfde mening. Wij hadden van de rechters meer begrip verwacht voor het standpunt van de slachtoffers. De rechtbank deed de uitspraak dat, de gezamenlijke zienswijze van SPQI en MQIC ten spijt, de vorderingen niet-ontvankelijk zijn vanwege de grote belasting die dit met zich zou brengen in de strafprocedure. De rechtbank heeft zich zelf daarmee tevens werk bespaard. In feite was het dus drie tegen één!

We moeten nu het resultaat van het strafproces afwachten inclusief een eventueel hoger beroep. Daarna kunnen we een privaatrechtelijke schadeprocedure voeren tegen de dan veroordeelden, waarbij het oordeel van de strafrechter bindend is voor de civiele rechter. Tevens dienen we tijdig beslag te leggen onder het beslag van het OM. De uitspraak van de Rechtbank betekent dat het langer gaat duren voor er een schade-uitkering komt en dat er tevens meer kosten zullen zijn.


Begin van de strafzaak
De strafzaak zal in het 2e kwartaal 2018 beginnen. Hiervoor worden 11 procesdagen ingepland.


Betaling en correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017