bulletin 76


16 oktober 2017


Inhoud van dit bulletin:

  • AFM-procedure
  • Planning zittingen in het strafproces tegen Moens, Laan en Blom
  • Jaarverslag SPQI 2016
  • Motie: Trustee’s fourth omnibus
  • Begin van de strafzaak
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


AFM-procedure                                                                                                                                                                                   Op 12 oktober heeft de comparitie zitting plaats gevonden in de procedure die MQIC heeft aangespannen tegen de AFM en de Staat. De rechtbank zal op 13 december een uitspraak doen. De verliezende partij zal daarna waarschijnlijk in hoger beroep gaan. Dan zijn we weer tenminste 1,5 jaar verder. Wanneer een nieuwe dagvaarding van SPQI tegen de AFM en de Staat zal worden uitgebracht wordt nog beoordeeld. Meest waarschijnlijk is, dat dat na het vonnis zal gebeuren.


Planning zittingen in het strafproces tegen Moens, Laan en Blom                                                                                               De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Moens, Laan en Blom zal plaatsvinden op 18, 19, 21, 22, 28 en 29 juni en 2, 3, 9, 11, 12 en 13 juli 2018. Na een veroordeling van verdachten zullen we daarna via een privaatrechtelijke procedure onze schade dienen te verhalen.


Jaarverslag SPQI 2016                                                                                                                                                         Jaarverslag van SPQI over 2016 is beschikbaar op onze website.                                                                               In 2016 is € 115.940 ontvangen, waarvan € 56.440 aan bijdragen en € 59.500 voor de kosten van de AFM-procedure. Ultimo 2016 is het saldo van de liquide middelen € 76.336, waarvan € 26.593 gereserveerd is voor de resterende kosten van de AFM- procedure. In 2016 bedroegen de lasten excl. de AFM-procedure € 15.066.


Motie: Trustee’s fourth omnibus                                                                                                                                              Diverse participanten hebben een motie ontvangen met deze titel. Dat betreft participanten die zowel in het faillissement CLSF III/IV een claim hebben ingediend en eveneens in dat van Mevr. Peck. Door de samenvoeging van de faillissementen (al weer jaren geleden) dienen de dubbele claims te vervallen. In exibit A van de motie staat welke participanten nu een dubbele claim hebben. Daarvan zal er dus één vervallen als de motie door de rechtbank wordt aangenomen. Men behoeft dus zelf niets te doen. De motie heeft het ontdubbelen van claims tot resultaat.

Dat geldt niet, wanneer je op exibit B staat, dan zijn er bezwaren tegen de claim zelf.


Betaling en correspondentie met SPQI                                                                                                                                                                                                                    Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur                                                                                                                                                                 De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017