Bulletin 77


21 december 2017


Inhoud van dit bulletin:

AFM-procedure                                                                                                                                              Motie: Fortieth omnibus                                                                                                                      Correspondentie met SPQ                                                                                                                     Uitgangspunten bestuur   


AFM-procedure                                                                                                                                                                            De rechtbank heeft de uitspraak met 6 weken uitgesteld, derhalve tot 24 januari 2018. De verliezende partij zal daarna waarschijnlijk in hoger beroep gaan. Dan zijn we weer tenminste 1,5 jaar verder. Wanneer een nieuwe dagvaarding van SPQI tegen de AFM en de Staat zal worden uitgebracht wordt nog beoordeeld. Meest waarschijnlijk is, dat dit na het vonnis zal gebeuren.


Motie: Fortieth omnibus                                                                                                                                                       Diverse participanten hebben een motie ontvangen met deze titel.

Deze motie gaat over (A, B en C komen overeen met de bijlagen met namen):
A Claims van participanten die uitkeringen op polissen hebben gehad van meestal 
oude polissen, zoals Vievestment en CLSF 1 en 5.

B Dubbele claims. Omdat diverse faillissementen zijn samengevoegd, dient van de dubbele claims één claim te vervallen. De claim in CLSF III/IV blijft dan over. C Claims die door de curator bestreden worden of waarvan de te naamstelling niet juist is.

Ad. A De curator beoordeelt de claims op basis van het criterium van de kasstroom op de rekening van Mevr. Peck. De curator beroept zich in de motie op 10 Amerikaanse wetsartikelen om de desbetreffende claims te verwerpen. Zij stelt zich op het standpunt, dat participanten eerst de gehele opbrengst dienen terug te storten, alvorens uw claim kan worden erkend. Gezien de te verwachten beperkte opbrengst van onze claims, zal dit voor nagenoeg iedere participant geen reële optie zijn. MQIC onderzoekt momenteel of er op basis van redelijke argumenten wat aan dit standpunt kan worden veranderd. Tevens kunnen de volgende kanttekeningen worden gemaakt:

- Bij het indienen van de claim diende u zowel de investeringen in polissen op te geven alsmede de opbrengsten.

- Indien u echter aan Vievestment had betaald en later een uitkering heeft gehad via QI, dan ziet de curator alleen de uitkering. In dat geval adviseren we u (op basis van de huidige informatie) tijdig bezwaar aan te tekenen. Ter ondersteuning van uw bezwaar kunt u vermelden, dat er $ 2,9 mio van Vievestment is gestort op de rekeningen van Mevr. Peck. Daar kan geld van uw investering bij hebben gezeten. Bezwaren dienen binnen 30 dagen na dagtekening (dus 4 januari 2018) te zijn ontvangen.

Ad. B Het is logisch, dat van dubbele claims er één vervalt.
Ad. C Dat zijn individuele gevallen, die wij niet kunnen beoordelen.


Betaling en correspondentie met SPQI                                                                                                                                       Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.   

                  

Uitgangspunten bestuur                                                                                                                                                               De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017