bulletin 80


25 juni 2018


Inhoud van dit bulletin:

 •   Strafproces QI cs
 •   Namens slachtoffers uitgesproken tekst door Eelco Homan
 •   Correspondentie met SPQI
 •   Uitgangspunten bestuur


Strafproces QI cs                                                                                                                                                                       Op maandag 18 juni is de ontvankelijkheid van de claims van de participanten door de gezamenlijk advocaat Mr. N. Hendriksen bepleit. Helaas ook deze keer zonder succes.

Verder zijn maandag en dinsdag door de rechter vragen gesteld aan de verdachten. Er werd door de rechtbank ook opgesomd, waaraan ons geld allemaal is besteed. Een vliegtuig, een helikopter, jachten, 3 catamarans, Ferraries, een Bentley, een Porsche, een Hummer, juwelen etc.

Donderdagmiddag en vrijdag het 1e uur was het de beurt aan de slachtoffers en hun advocaten en gemachtigden om het woord te voeren. Daarvan is gebruik gemaakt door Eelco Homan namens SPQI en door de heren De Schepper, Hendriksen en Van Herwaarden. Het verhaal van Eelco Homan treft u in het volgende punt van dit bulletin aan.

Jan de Schepper toonde met zijn verhaal aan, hoe de feitelijke situatie rondom de geldstromen en polis aankopen ging in Florida. Er was nog één participant die spreekrecht had aangevraagd aan het woord (12 pagina’s!), die stelde, dat de verdachten zelf waren opgelicht en dat de schade allemaal de schuld was van het OM en de belangenorganisaties. Niet geremd door enige kennis dus!

Daarna kwam het requisitor van het OM. De NOS heeft dat volledig opgenomen. We zijn opgelucht over de hoeveelheid bewijzen die zijn verzameld. Ook de opgenomen gesprekken maakten veel duidelijk over de schuld van de verdachten aan deze fraude. Bij het bepalen van de strafeis heeft het OM er rekening mee gehouden, dat het zo lang heeft geduurd. Normaal moet een strafproces binnen 2 jaar plaatsvinden.

De strafeis is gebaseerd op de volgende aanklachten:

 •   Medeplegen van oplichting
 •   Valsheid in geschrifte
 •   Deelname aan een criminele organisatie (Moens als “bendeleider”) Witwassen


De strafeis van het OM is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor:

 •   Dennis Moens         5 jaar en 4 maanden
 •   Frank Laan              5 jaar 
 •   Koen Blom               32 maanden


Vrijdag 29 juni beginnen de pleidooien. Deze worden voortgezet op 2 en 3 juli.
Op 9, 11, 12 en 13 juli vindt repliek en dupliek plaats. De uitspraak is gepland voor oktober 2018.


Namens slachtoffers uitgesproken tekst door Eelco Homan                                                                                                     Ik ben hier als slachtoffer en als voorzitter van de Stichting Participantenbelangen QI, kortweg SPQI. SPQI vertegenwoordigt circa 600 slachtoffers, waarvan er zo’n 350 ook lid zijn van de Maatschap QI Collectief, kortweg MQIC. Zelf ben ik ook lid van MQIC. In 2014 hebben de deelnemers van de Stichting QI-Verlies zich bij SPQI aangesloten. Alle belangengroepen zijn hier dus gezamenlijk vertegenwoordigd.

Er zijn in totaal circa 1.100 mensen en hun gezinsleden gedupeerd door de polissen die door de verdachten aan de man zijn gebracht.
Er zijn vele zeer schrijnende gevallen bij. Het heeft gezorgd voor:

 •   Loonbeslagen
 •   Echtscheidingen
 •   Al dan niet gedwongen verkoop van huizen
 •   Faillissementen
 •   Gepensioneerden moesten weer gaan werken
 •   De oude dag van veel mensen is vergald
 •   Een enkeling heeft een einde aan zijn leven gemaakt
 •   Regelmatig moeten wij in onze administratie bij de te naamstelling van participanten voorvoegen              “de erven van”


  Het heeft in ieder geval de levensverwachting van de slachtoffers nadelig beïnvloed.

De totale waarde waarop het OM beslag heeft kunnen leggen is naar verwachting een fractie van de geleden schade. Een totale schade van grofweg € 150 mio. De heren Laan & Moens zijn door de Amerikaanse rechter al veroordeeld ruim $ 93 mio terug te betalen.

Mijn constatering is, dat de verdachten proberen met hun antwoorden op vragen van de rechtbank Mevr. Peck in de hoofdrol te duwen. Mevr. Peck was first reader van de Christian Sience kerk in Florida; een rol vergelijkbaar met die van dominee. Ze preekte op woensdagavond en op zondag. Weet u wat Mevr. Peck deed voordat ze trustee werd? Ze was “practitioner” voor de kerkgangers; een soort gebedsgenezer. Natuurlijk heeft ze in deze fraudezaak ook boter op haar hoofd, maar ze was geen bendeleider.

Ik heb in het verleden zelf professioneel deelgenomen aan due dilligence onderzoeken voor een beursgenoteerd concern en later voor mijn eigen participatiemaatschappij. In het najaar 2007 heb ik het product van QI onderzocht mede na publicaties dat QI werd betrokken bij de belegging van honderden miljoenen in life settlements voor een

bedrijfspensioenfonds. Ik ben op 19 oktober op kantoor geweest bij HRM-advocaten en heb gesproken met de heren Blom en Laan. Vooraf heb ik een vragenlijst toegestuurd. Naast antwoorden op mijn vragen heb ik toen de polis van een fonds en de contra-verzekeringspolis ingezien. Mij is geen Non-disclosure agreement aangeboden, maar de naam van PCI was weggelakt. Op de polis van de contraverzekering stonden dezelfde namen van grote verzekeringsmaatschappijen als in de “letter of comfort”. Bij deze maatschappijen was PCI op haar beurt voor 80 % herverzekerd. Ik heb de heer Blom gevraagd of hij dat had gecontroleerd en dat heeft hij bevestigd. Overigens was in die tijd naast de heer Laan de heer Gal ook statutair Directeur van QI. De heer Gal was tevens compliance officer van de Westland Utrecht.

Op 31 oktober 2011 ontving ik een e-mail van QI met het goede nieuws over de uitkering van de polis van CLSF VI. Daar zijn de verdachten in ieder geval al behoorlijk linksaf gegaan, zoals geformuleerd door de heer Blom. Want linksaf klinkt beter dan “in de fout gegaan”. Het uitbetalen van deze polis is dus wel degelijk gebruikt voor marketingdoeleinden. De e-mail heeft mijzelf zeker beïnvloed en is valsheid in geschrifte! De heren hebben daarna elke keer bij te nemen keuzes consequent gekozen voor het commerciële gewin boven een eerlijke openheid van zaken. Linksaf in plaats van recht door zee!

Nog even ter zijde: de contestability periode voor een polis is 1 of 2 jaar afhankelijk van de Staat in de USA.

SPQI is voortgekomen uit de zogenaamde Google-groep. Deze groep is direct na de arrestaties in januari 2011 van start gegaan. Vanaf dat moment hebben wij intensief informatie verzameld en onderzoek gedaan. In oktober 2011 hebben wij deze informatie overgedragen aan het OM.

Volgens onze berekeningen zou na de arrestaties eind september 2011 nog ruim
$ 28 mio op de rekeningen bij mevrouw Peck moeten staan. Dat was voor vooruitbetaalde premies circa $ 15 mio en voor rente op BGI-fondsen ruim $ 13 mio. Die gelden of CD’s (certificates of deposit) bleken er niet meer te zijn. Mevr. Peck heeft aan mij verklaard, dat zij de gelden in opdracht van de heer Moens naar Dubai had overgemaakt. De reden daarvoor was, dat hij bang was, dat er na de arrestatie van de PCI-top eind januari 2011 in Amerika beslag op de bankrekeningen zou worden gelegd. Overigens zou het bedrag op dat moment hoger zijn geweest, omdat er nog 9 maanden meer te gaan waren. Echter, eind januari 2011 waren die gelden grotendeels al niet meer in de USA!

Namens SPQI heeft Mr. Bugter van Bingh Advocaten op 16 december 2011 de heer Moens en Watershed (via Dommerholt Advocaten N.V.) gesommeerd deze gelden terug te storten naar Mevr. Peck ten einde onze schade nog zo veel mogelijk te kunnen beperken. Aan die sommatie is geen gevolg gegeven. In feite zijn de gelden dus gestolen!

Het is voor de slachtoffers gênant om te horen waar onze gelden allemaal aan zijn besteed. Wat is er nog van over?

Diverse landen werken niet serieus mee aan de rechtshulpverzoeken betreffende beslag en informatie (voor zover de gelden niet direct verder zijn gedistribueerd naar

de vele buitenlandse rekeningen). De heer Moens zou hierover aan het OM ook informatie moeten kunnen geven met name of er op die rekeningen nog saldi staan van enige omvang.

Wij hebben vastgesteld uit de Panama Papers, dat Watershed onder andere gelden heeft op de Seychellen en Mauritius. Dat doe je niet met een dubbeltje!
Waarom zorgt de heer Moens er niet voor, dat tenminste de gestolen gelden weer beschikbaar komen?

Wij zijn pessimistisch wat er uiteindelijk voor de slachtoffers overblijft.
Via de schikking met de TD-Bank heeft men 6,2 % van de netto-investering teruggekregen. Dat is minder dan bijvoorbeeld de MQIC-leden aan kosten hebben gemaakt. De opbrengst uit het faillissement van PCI van circa $1,6 mio is naar de curator van het faillissement in Amerika gegaan. Eind 2016 was er van de totale opbrengsten van het faillissement van circa $ 25 mio na aftrek van de vele kosten nog maar een $ 9 mio over. Daarna zijn er nauwelijks nog opbrengsten geweest, maar wel veel kosten. Ofwel; de slachtoffers hebben helaas weinig meer te verwachten.

Ik verzoek de rechtbank in haar strafmaat bij veroordeling, rekening te houden met het feit, dat het geld van de beleggers weg is en er hoogstwaarschijnlijk in een civiele procedure weinig meer te halen is.

21 juni 2018, E.J.Homan


Betaling en correspondentie met SPQI                                                                                                                                     Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur                                                                                                                                                              De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017