bulletin 8117 juli 2018


Inhoud van dit bulletin:

  •   Strafproces QI cs
  •   AFM-procedure
  •   Vacature bestuur SPQI
  •   Correspondentie met SPQI
  •   Uitgangspunten bestuur


Strafproces QI cs                                                                                                                                                                         Op 30 juni, en 3 en 4 juli hebben de pleidooien van de advocaten van de verdachten plaatsgevonden. Deze hebben 7 jaar de tijd gehad om voor alles wel een verklaring te bedenken. Op 9 juli was het repliek van het OM. De Officieren van Justitie waren in een uurtje klaar. Op 12 juli waren de advocaten van de verdachten aan de beurt voor het dupliek. Op 12 oktober 2018 om 13.30 is de zitting waarin de uitspraak wordt gedaan.

Waar de schrijver van het bulletin zich aan heeft geërgerd, was de dagelijkse amicale en vriendelijke omgang van de aanwezige participanten met de verdachten. 

Google op slachtoffers-quality-investments-gedragen-zich- voorbeeldig 


AFM-procedure                                                                                                                                                                 Opnieuw is er uitstel van de uitspraak. Er is volgens onze bronnen inmiddels wel een vonnis in de maak, waarvan de tekst bij de rechters circuleert. Het is de vraag of 6 weken uitstel voldoende is. Door de vakanties kan verdere vertraging optreden.


Vacature bestuur SPQI                                                                                                                                                            Pieter Schaffels heeft meegedeeld, dat hij uit het bestuur van SPQI treedt. Het bestuur bedankt Pieter voor zijn constructieve bijdragen. Pieter Schaffels was bovendien één van de twee “voorbeeld participanten” in de class-action tegen de TD-Bank.

Wij roepen hierbij kandidaten op om de ontstane vacature op te vullen. Gezien een evenwichtige bestuurssamenstelling dient een kandidaat geen lid te zijn van MQIC en tevens “de zaak” redelijk te hebben gevolgd.

Momenteel bestaat de taak van de bestuursleden praktisch voornamelijk uit:

  •   Het beoordelen van de tekst van bulletins
  •   Het geven van meningen op vragen die voorliggen
  •   Het beoordelen van jaarcijfers
  •   Het bestuur vergadert de laatste jaren meestal 1x in het najaar.

Het zijn van bestuurslid is dus geen tijdrovende bezigheid (meer). Wij hopen dat geschikte kandidaten zich willen melden. Graag melden via bestuur@spqi.nl uitsluitend met uw contactinformatie.


Betaling en correspondentie met SPQI                                                                                                                                                 Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur                                                                                                                                                              De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017