bulletin 83


15 oktober 2018


Inhoud van dit bulletin:

  •   Update van Mevr. Menotte in het faillissement dd. 26-11-2017
  •   Vonnis in de strafzaak tegen Laan, Moens & Blom
  •   Correspondentie met SPQI
  •   Uitgangspunten bestuur


Update van Mevr. Menotte in het faillissement dd. 26-11-2017                                                                                                     Er blijkt toch op enig moment een update te zijn verschenen over de toestand van het faillissement. Op de website www.clsftrustee.com kunt u het gedetailleerde verslag vinden. In hoofdlijnen komt het erop neer, dat er volgens de rapportage van 26-11-2017 sinds de vorige rapportage van 27-12-2016 niets is ontvangen op reeds afgeronde procedures. Er zijn echter wel kosten gemaakt. Het saldo is in 11 maanden afgenomen met $ 452.267 tot $ 8.687.648.

Uit de rapportage hebben wij de volgende overzichten samengesteld:


Conclusie
Van de gerealiseerde waarde van $ 24,5 mio is dus alleen het banksaldo van $ 8,7 mio nog over. Exclusief de in Nederland in beslag genomen activa zal er dus wellicht netto $ 2 á 3 mio bij het saldo komen; in totaal dus circa $ 11 á 12 mio.


Vonnis in de strafzaak tegen Laan, Moens & Blom                                                                                                           Op 12 oktober zijn de vonnissen uitgesproken tegen de verdachten wegens grootschalige beleggingsfraude. Het vonnis is van onze website te downloaden en bestaat uit 59 blz. Laan en Moens zijn beiden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar en 7 maanden. Blom tot 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Na aftrek van voorarrest gaat Blom niet naar de gevangenis. Tevens is een beroepsverbod opgelegd met betrekking tot beleggingsproducten. Het vonnis is voor Laan en Moens gebaseerd op een fraudebedrag van $ 120 mio en voor Blom op $ 55 mio. Deze bedragen waren medebepalend voor het aantal jaren dat als straf is opgelegd. Momenteel is nog niet bekend of het OM, Laan of Moens in hoger beroep gaat.

Uit de uitgesproken samenvatting van het vonnis blijkt, dat de rechtbank de zaak in 4 periodes heeft verdeeld.

* Tot 6mei 2007; de1betaling van QI-participanten vindt plaats                                                                                                      * Vanaf 1januari 2009; er wordt gewerk taan een“oplossing”voor uitkering van de Mitman-polis                                * Vanaf 25-3-2010; de 1e “Letter Of Comfort” van Timon Boer wordt afgegeven.                                                     . Blom neemt afstand.                                                                                                                                            * Vanaf 27-9-2011;de arrestatie van Blom,Laan en Moens

Periode 3 wordt gezien als de start van een criminele organisatie. Moens of Laan worden niet gezien als “bendeleider”. Dan was de strafeis aanmerkelijk hoger geweest. Voor 28-9-2009 vindt verduistering van de inleg plaats. Daarna witwassen en oplichting. Valsheid in geschrifte vanaf de “Mitman-oplossing” in januari 2009. Kennelijk telt de valsheid in geschrifte over de Rifkin-polis (CLSF VI) in het najaar van 2007 niet mee!


Betaling en correspondentie met SPQ                                                                                                                                                                                           Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden en de reden van betaling (AFM Claim of bijdrage). Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur                                                                                                                                                              De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017