bulletin 85


5 juni 2019


Inhoud van dit bulletin:

  • Postbussen opgeheven
  • Hoger beroep MQIC tegen de AFM & de Staat
  • Moties uit Florida
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Postbussen opgeheven                                                                                                                                                         
De postbussen in België en Nederland zijn opgeheven. Er werd nauwelijks gebruik van gemaakt. Post voor SPQI kan worden gestuurd naar:

SPQI                              
Laan der Verenigde Naties 70
2314 GG  LeidenNederland


Hoger beroep MQIC tegen de AFM en de Staat                                                                                                        
Op 4 juni zijn de stukken ingediend voor het hoger beroep in de zaak van MQIC tegen de AFM & de Staat. De zitting van het Hof zal naar verwachting niet voor eind 2020 plaatsvinden.

                

Moties uit Florida                                                                                                                                                       
De laatste weken zijn diverse moties ontvangen betreffende claims in het faillissement CLSF III/IV. De moties hebben betrekking op dubbel ingediende claims en op kosten van de betrokken advocaten. Claims kunnen dubbel zijn, omdat de participant zelf een claim heeft ingediend en MQIC voor haar deelnemers ook. Daarnaast zijn door participanten dezelfde claims ingediend in het faillissement van Mevr. Peck. SPQI krijgt hier veel vragen over, maar heeft geen informatie wie welke claims heeft ingediend. 


Betaling en correspondentie met SPQI    
Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden en indien van toepassing de reden van betaling (AFM Claim of bijdrage). Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw (email)adres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven. Dit soort wijzigingen dient u tevens zelf aan de curator in Florida door te geven. Dat kan via de website www.clsftrustee.com. Op het tabblad links vindt u een mutatie-formulier.


Uitgangspunten bestuur    
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk lle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017