bulletin 86


7 oktober 2019


Inhoud van dit bulletin:

  • Claims BGI-polissen
  • Update inzake het faillissement in Florida
  • Jaarverslag SPQI 2018
  • Actie ontnemingsvordering Blom
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuurClaims BGI-polissen
MQIC heeft met de curator een overeenkomst gesloten op welke wijze de claims van BGI-polissen zullen worden gewaardeerd. Dat was nodig, omdat de Amerikaanse wetgeving bepaalt, dat mensen die een uitkering hebben gehad uit een Ponzi-fraude, pas een claim kunnen indienen, nadat ze die uitkering hebben terugbetaald. De rente die op BGI-polissen is uitbetaald, wordt als zo’n uitkering beschouwd.


De overeenkomst die MQIC heeft gesloten, houdt het volgende in:

Van uw netto investering in de BGI-polis wordt de ontvangen rente afgetrokken. Van het saldo wordt 50 % bepaald als uw claimbedrag.

Stel U heeft $ 100.000 geïnvesteerd en $ 5.000 aan rente ontvangen. 
Uw claimbedrag wordt dan (100.000-5.000) / 2 = $ 47.500.


De curator Mevr. Menotte wil deze manier van het bepalen van de claim voor alle BGI-claims laten gelden en heeft hiertoe een motie in voorbereiding. Zij heeft hiertoe een brief gestuurd aan alle BGI-polishouders die geen lid zijn van MQIC.

Om pragmatische reden beveelt het bestuur van SPQI u aan om met de motie akkoord te gaan. SPQI zal zelf geen actie ondernemen of ondersteunen. Acties zullen alleen leiden tot langer wachten op een uitkering. Een uitkering die dan bovendien nog veel lager zal uitvallen doordat de Amerikaanse advocaten weer flinke declaraties gaan insturen.


Update inzake het faillissement in Florida
Uit de brief die is verstuurd inzake de BGI-polissen blijkt, dat nog slechts een bedrag beschikbaar is$ 4,9 mio voor uitkering op de claims van alle participanten! Hetgeen betekent, dat de uitkering gering zal zijn.Jaarverslag SPQI 2018                                                                                                                                                                   Het jaarverslag over 2018 is beschikbaar op onze website.

Er waren geen ontvangsten in 2018. De exploitatiekosten bedroegen € 12.015.
De liquide middelen per 31-12-2018 bedroegen € 42.951, waarvan € 17.675 is gereserveerd voor de AFM-procedure.Actie ontnemingsvordering Blom
SPQI is momenteel in overleg met MQIC om samen de juridische actie te voeren om de in beslag genomen activa van Koen Blom te ontnemen. Het vonnis tegen Blom is definitief.Betaling en correspondentie met SPQI                                                                                                                                         Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden en indien van toepassing de reden van betaling (AFM Claim of bijdrage). Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken.Wanneer uw (email)adres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven. Dit soort wijzigingen dient u tevens zelf aan de curator in Florida door te geven. Dat kan via de website www.clsftrustee.com. Op het tabblad links vindt u een mutatie-formulier.Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk lle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017