bulletin 87


29 november 2019


Inhoud van dit bulletin:

  • Adreswijziging SPQI
  • Procesvolmachten en schadevergoeding
  • Vorderingen van het faillissement op Laan & Moens
  • Oproep geleidelijk overname onderhoud deelnemers administratie en website
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Adreswijziging SPQI                                                                                                                                                                                        Het adres waarop SPQI is ingeschreven wijzigt per 1 december. Het nieuwe adres is:

Dr. Schutlaan 1
8071 AS  Nunspeet
Nederland

Post voor SPQI dient dan naar dit adres te worden gestuurd.


Procesvolmachten en schadevergoeding                                                                                                                                           SPQI heeft een aantal mailingen aan haar deelnemers verstuurd samenhangend met dit onderwerp. Dit omdat momenteel de stappen worden gezet om inzake Blom schadevergoeding te vorderen.

  • Aan de huidige deelnemers die geen lid zijn van MQIC en reeds in het verleden een procesvolmacht hebben afgegeven. Om op een zinvolle en kostenefficiënte manier te pogen schadevergoeding te verkrijgen, is het noodzakelijk dat SPQI afspraken kan maken, onder meer met andere schadelijders, over eventuele verdeling van een schadevergoeding, zowel voorafgaand aan de instelling van een vordering als daarna.
  • Aan de huidige deelnemers die geen lid zijn van MQIC en geen procesvolmacht hebben afgegeven. Dit om deze in staat te stellen, dat alsnog te doen.
  • Aan ex deelnemers die in het verleden een procesvolmacht hebben afgegeven (deze waren afgevallen, omdat de bijdragen niet meer werden betaald), om deze in staat te stellen alsnog alle bijdragen te voldoen.

De deadline voor de afhandeling van de reacties op de mailingen is 7 december 2019.

 


Vorderingen van het faillissement op Laan & Moens
De vonnissen van het faillissement op Laan & Moens in Florida zijn definitief. Inmiddels is het vonnis tegen Laan á $ 20,6 mio ook in Nederland rechtsgeldig. Naar verwachting zal dat binnenkort ook gelden voor het vonnis á $ 73,6 tegen Moens.


Met deze Amerikaanse vonnissen kan in Nederland worden geclaimd, wanneer de vonnissen in de strafzaak tegen Laan en Moens definitief zijn. Het hoger beroep dient echter pas over een jaar of 2 en daarna kunnen Laan & Moens of het OM nog in cassatie.

De advocaten van het faillissement proberen daarom thans om deze claims te verkopen. Daarmee zou de afwikkeling van het faillissement eerder plaats kunnen vinden. Overigens vormen de claims van de participanten op Laan & Moens een aanmerkelijk hoger bedrag.


Oproep geleidelijk overname onderhoud deelnemers administratie en website
Onze administratie wordt sinds de oprichting in 2011 gedaan door Peter van Cuylenborg. Alle informatie van (ex)deelnemers is vastgelegd in een database. Peter heeft aangegeven, dat hij om persoonlijke redenen, deze werkzaamheden in 2020 geleidelijk aan een ander wil overdragen. Wij zijn Peter zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor SPQI. Indien u ons wilt helpen, kunt u zich voor meer informatie over de werkzaamheden melden per email (via info@SPQI.nl) melden. Eelco Homan neemt dan contact met u op.


Betaling en correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden en indien van toepassing de reden van betaling (AFM Claim of bijdrage). Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw (email)adres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven. Dit soort wijzigingen dient u tevens zelf aan de curator in Florida door te geven. Dat kan via de website www.clsftrustee.com. Op het tabblad “links” vindt u een mutatie-formulier.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017